Formiranje Zavoda za metrologiju. Prikazani su članovi iz Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o organizaciji i načinu rada organa državne uprave iz 2006. godine.

Vlada Republike Crne Gore je osnovala Zavod za metrologiju 14. septembra 2006. godine Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Sl. list RCG” br. 60/06) definisani su poslovi Zavoda koji se odnose na: “obezbjeđenje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica, ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje etalona Republike i obezbjeđenje njihovog učešća u međunarodnim aktivnostima; obezbjeđenje metrološke sledljivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i ispitne i kontrolne laboratorije; organizovanje djelatnosti etaloniranja; ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa metrološkim zahtjevima; davanje stručnog mišljenja za ovlašćivanje laboratorija za ovjeravanje mjerila; predstavljanje Republike u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama i uspostavljanje saradnje u oblasti metrologije; metrološku kontrolu; kontrolu predmeta od dragocjenih metala, kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.” Nadležnosti Zavoda za metrologiju su definisane Zakonom o metrologiji ( ”Sl.list SCG” br. 44/05) koji je preuzet iz Državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Zavod za metrologiju je naslijedio prostor, opremu i kadar bivše Kontrole mjera. Prostor od 126 m2 u prizemlju stambene zgrade u ulici Vasa Raičkovića 18 u Podgorici u kome je bila smještena Kontrola mjera je bila neadekvatna za realizovanje svih metroloških aktivnosti koje su mu date u nadležnosti. Tokom 2006. godine Zavod za metrologiju je sprovodio postupke ovjeravanje mjerila (mjerila dužine, zapremine, električne energije, mase, koncentracije, mjerila protekle zapremine tečnosti i gasova, manometara, mjerila za kontrolu brzine vozila u pokretu i taksimetara). U ovom periodu Zavod za metrologiju je takođe sprovodio postupke ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala.