1945 – 1980., fotografije iz trgovine na području Kotora, Cetinja i Podgorice.

Nakon drugog svjetskog rata i oslobođenja, Crna Gora postaje jedna od šest republika Federativne Narodne Republike Jugoslavije sa središtem u ponovo izgrađenom Titogradu (današnjoj Podgorici ), a Ustavom FNRJ od 31. januara 1946. godine, bilo je predviđeno da poslovi iz oblasti mjera, tegova i dragocjenih metala ostaju u nadležnosti FNRJ, odnosno najviših saveznih organa državne vlasti i organa državne uprave. Savezni ured za mjere i dragocjene metale, 1956. godine postaje Uprava za mjere i dragocjene metale.

Uprava za mjere i dragocjene metale, koja upravlja i čvrsto drži svoje područne organe, kao i međunarodna dešavanja iz oblasti metrologije, doveli su do potrebe da se 1961. godine, po prvi put u FNRJ donese Zakon o mjernim jedinicama i mjerilima, u koji su uvedene i kaznene odredbe, koje su do tada bile predviđene u drugim zakonima. Ustavom SFRJ iz 1974. godine, utvrđeno je da Federacija preko saveznih organa i organizacija ,,uređuje sistem mjernih jedinica i obezbjeđuje kontrolu mjera i dragocjenih metala”, čime je oblast metrologije još šire regulisana, što je dovelo do donošenja novog Zakona o mjernim jedinicama i mjerilima, koji je dopunjen 1980. godine.