Šeme mjerila u periodu 1918 – 1945. Dati su šematski prikazi mjerila iz normativnih Dokumenata za oblast metrologije.

Razvoj metrologije u Crnoj Gori kao dijelu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 1918. godine, ogleda se stupanjem na snagu velikog broja propisa kojima se bliže definišu uslovi i pravila mjerenja, mjera, žigoisanja, naplata taksi itd.