Balšići – poveljom Balše III iz 1417. godine navodi se da je manastiru Morača dato “10 kabala soli”. Zahvaljujući ovom dokumentu zna se da je je u periodu vladavine Balšića korišten kabao kao jedinica mjere za težinu.

Balšići su druga po redu crnogorska srednjovjekovna dinastija (poslije Vojislavljevića), koji su vladali od kraja X do kraja XII vijeka. Bili su veoma moćna posjednička i vlastelinska porodica i na zetski tron došli su poslije povlačenja raške dinastije. Gospodarili su Zetom od 1360. do 1421. godine. Doprinos dinastije Balšića u istorijskom razvoju mjera u Crnoj Gori ogleda se u postojanju povelje Balše III kojom je ovaj vladar darovao gumno soli manastiru Moračniku. Original ove povelje je pisan na listu 29 cm x 38 cm, sa 33 retka teksta, dok je njena kopija pisana na pergamentu veličine 30 cm x 45 cm. Balšići su bili osnivači, ali i  prijatelji više malih manastira i zaštitnici crkve u Primorju. Međutim, pošto su raspolagali dosta skromnim teritorijama, pokušavali su da obezbijede za sebe  podršku crkve darivanjem zemalja i drugih dobara starim i novoosnovanim manastirima.

Kabao – jedinica za mjerenje količina po zapremini, kako za domaću potrebu, tako i radi razmjene i u prometu. Mjerenje količina po zapremini se u ovom periodu sprovodilo primjenom ljudskih ruku, a u većim količinama pomoću raznih kućnih sudova i pribora.