Austrijski KDZ centar za istraživanje javne uprave organizuje 17. februara 2021. CAF online konferenciju pod nazivom „CAF2020 – Prema reformi javne uprave i evropskim integracijama” na koju su pozvani da prisustvuju pojedinci i institucije zainteresovane za oblast menadžmenta kvaliteta u javnom sektoru.

Podsjećamo da je Zavod za metrologiju prva institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj je implementiran CAF sistem (Common Assessment Framework), odnosno zajednički okvir samoprocjene, a usvojen je i CAF akcioni plan 2020-2022.

Cilj organizovanja online konferencije je analiza perspektiva daljnjeg razvoja pristupa CAF sistemu.

Digitalna CAF konferencija osmišljena je kao otvoreni događaj za sve CAF korisnike i zainteresovane pojedince i obuhvatiće  sljedeće teme:

  • Predstavljanje novog CAF2020 sistema;
  • Predstavljanje nove CAF knjige: Transformacija javne uprave sa CAF sistemom;
  • Budućnost CAF Sistema.

CAF2020 zamišljen je kao evropska smjernica za dobro upravljanje i izvrsnost u organizacijama javnog sektora.

CAF online konferenciju podržava Austrijska razvojna saradnja, CAF centar KDZ-ovog Centra za istraživanje javne uprave i BACID.

Ukoliko želite da pratite konferenciju 17. februara možete da se registrujete ovdje.