U okviru aktivnosti Republike Slovenije u Međunarodnom razvojnom učešću i humanitarnoj pomoći, u Zavodu za metrologiju je 22., 28. i 29. juna 2021. održana on-line obuka na temu ovjeravanja vaga sa automatskim funkcionisanjem (automatske vage) i mjernih sistema za tečnosti koje nijesu voda (mjerni sistemi).

Osnovni cilj obuke bio je unapređenje stručnih znanja i vještina službenika Zavoda za metrologiju u domenu pregleda automatskih vaga i mjernih sistema u cilju ovjeravanja. Na obuci su predstavljeni primjeri iz prakse Evropske unije u navedenim oblastima i analiza propisa, kao i preporuke za unapređenje i jačanje povjerenja korisnika mjerila u rezulate mjerenja.

Obuku je podržalo Ministarstva ekonomskog razvoja i tehnologije Republike Slovenije, a održali su je eksperti Urada za meroslovje (MIRS) Matej Grum i Gašper Vindišar.

Osim službenika Zavoda za metrologiju obuku su pratili i pripadnici Metrološke inspekcije.

Automatske vage i mjerni sistemi su zakonska mjerila sa obavezom odobrenja tipa i ovjeravanja. Evropska unija je pravne okvire za ovu tematiku uredila MID direktivom (2014/32/EU), koja je u crnogorsko zakonodavstvo transponovana posebnim pravilnikom, sa odloženom primjenom pojedinih odredbi.