Svi smo mi male električne centrale. Naš nervni sistem je „električno kolo“ koje konstantno šalje milione vizuelnih, taktilnih i zvučnih stimulansa u obliku električnih impulsa do naše „centralne jedinice“ – mozga. Mozak zatim obrađuje ove električne impulse kako bi mogli vidjeti, čuti, okusiti, nanjušiti i osjetiti toplotu, hladnoću ili bol. Mozak prenosi odgovarajuće električne impulse nazad do našeg tijela kako bi ga kontrolisao. Zahvaljujući električnim impulsima naša srca kucaju! Možemo svjesno da hodamo, trčimo, slikamo i skačemo. Sviđalo nam se to ili ne, naš heroj, amper, uvijek je u nama.

Mjerenja u oblasti električne energije posebno su značajna za medicinu, pogotovo kod dijagnosticiranja bolesti ili sprovođenja reanimacije. Kad srce prestane da kuca, na primjer, koristi se defibrilator – uređaj koji omogućava dovod električne energije do srca. Kod dijagnostike srca često se koristi elektrokardiogram (EKG) koji je takođe vrlo osjetljivo mjerilo električne energije. EKG zapisi koje analiziraju kardiolozi su moćna alatka koja može otkriti mnogo o stanju srca.