SI_amper

Home/SI_amper

Istorija ampera

2019-02-06T06:36:27+00:00

Francuski fizičar Andre Mari Amper otkriva da prenos struje kroz dvije paralelne žice generiše silu među njima. Trenutna definicija ampera je zasnovana na ovom konceptu. Na Međunarodnoj konferenciji naučnika 1908. godine usvojena je nova definicija „međunarodnog ampera“ koji se definisao preko pojma elektrolitska brzina raspadanja srebra. Za mjerenje „međunarodnog ampera“ koristio se srebrni voltametar. Ovaj uređaj se morao kalibrisati, a naučnici su brzo ustanovili da nije bio dovoljno tačan za njihove eksperimente. Međunarodni biro za tegove i mjere se 1948. godine vraća idejama Andre Marije Ampera i redefiniše amper kao struju koja protiče kroz dva paralelna provodnika koja proizvode silu [...]

Istorija ampera2019-02-06T06:36:27+00:00

Amper i čovjek

2019-02-06T06:34:59+00:00

Svi smo mi male električne centrale. Naš nervni sistem je „električno kolo“ koje konstantno šalje milione vizuelnih, taktilnih i zvučnih stimulansa u obliku električnih impulsa do naše „centralne jedinice“ – mozga. Mozak zatim obrađuje ove električne impulse kako bi mogli vidjeti, čuti, okusiti, nanjušiti i osjetiti toplotu, hladnoću ili bol. Mozak prenosi odgovarajuće električne impulse nazad do našeg tijela kako bi ga kontrolisao. Zahvaljujući električnim impulsima naša srca kucaju! Možemo svjesno da hodamo, trčimo, slikamo i skačemo. Sviđalo nam se to ili ne, naš heroj, amper, uvijek je u nama. Mjerenja u oblasti električne energije posebno su značajna za medicinu, [...]

Amper i čovjek2019-02-06T06:34:59+00:00

Andre Mari Amper (1775. – 1836.)

2019-02-05T13:04:35+00:00

Jedinica amper (A) dobila je ime po francuskom naučniku Andre Mariju Amperu. Velikom naučniku je na taj način odato priznanje za izuzetan doprinos razvoju elekriciteta i magnetizma. Bavio se značajnim istraživanjima u oblasti matematike, mehanike i fizike. Smatra se osnivačem termodinamike. Njegovo otkriće da žica koja provodi električnu struju može privući ili odbiti drugu žicu pored nje koja takođe provodi električnu struju smatra se revolucionarnim. Amper je takođe formulisao Amperov zakon elektromagnetizma i dao najbolju definiciju električne struje svoga vremena.

Andre Mari Amper (1775. – 1836.)2019-02-05T13:04:35+00:00