U organizaciji Zavoda za metrologiju 24. i 25. decembra 2020. održana je online obuka pod nazivom „Alati i tehnike za mapiranje procesa“ koju je vodila dr Maja Glogovac sa Instituta za IT bezbjednost iz Beograda.

Obuku je pratilo 16 službenika Zavoda za metrologiju iz Sektora za metrološku sljedivost i državne etalone, Sektora za ovjeravanje mjerila, Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Odjeljenja za dragocjene metale i iz Službe za opšte poslove i finansije.

Tokom obuke prezentovani su okviri za poboljšavanje kvaliteta procesa, razumijevanja zainteresovanih strana i strateškog pravca razvoja, utvrđivanje indikatora, praćenje i mjerenje performansi procesa, utvrđivanje nedostataka i uzroka nedostataka, izbor rješenja – razumjevanje procesa organizacije, definisanje, klasifikacija i mapiranje procesa.

Osim toga više riječi je bilo o alatima i tehnikama za mapiranje procesa, mapama relacija i tehnici Supplier-Input-Process-Output-Customer (SIPOC).

Predstavljen je dijagram toka procesa, interfunkcionalne mape procesa (Cross-functional flowchart), dijagram toka po oblastima procesa (Flowchart divided into process areas) i dijagram toka podataka (Data flow diagram).

Shodno tome, identifikovani su i mapirani osnovni procesi u Zavodu za metrologiju: upravljački i proces podrške, što, kako je zaključeno na obuci, predstavlja dobru polaznu osnovu za daljnju nadogradnju procesa.