U organizaciji Grupe za administrativnu saradnju za mjerne instrumente (AdCo MI) 10. novembra 2021. ordržan je online sastanak kojem je prisustvovao pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila Zoran Ćetković.

Grupa za administrativnu saradnju za mjerne instrumente (AdCo MI) zadužena je za pitanja nadzora tržišta u oblasti mjernih instrumenata, kao i za direktive Evropske unije 2014/32/EU (mjerni instrumenti, MID) i 2014/31/EU (vage sa neautomatskim funkcionisanjem, NAWI).

Evropska komisija osnovala je 20 Grupa za administrativnu saradnju (AdCos) koje čine tijela evropskih država zadužena za nadzor nad tržištem proizvoda i roba. Grupe su osnovane u cilju saradnje organa za nadzor tržišta, jedinstvene primjene legislative Evropske unije, unapređenja i razvoja novih metodologija, koordinacije i informisanja.

Na sastanku je predstavljen projekat koji se sprovodi u okviru radne grupe Evropske kooperacije u zakonskoj metrologiji (WELMEC WG5) koji se odnosi na gasomjere. Više riječi bilo je i o primjeni sertifikata po modulu B iz MID i NAWI direktiva, upotrebi softvera u mjerilima, kao i o pitanjima obračuna potrošnje energije.

Tokom sastanka analizirani su i rezultati ankete koja je, između ostalog, obuhvatila i pitanja mogućnosti sprovođenja takozvane daljinske ocjene usaglašenosti i nadzora (daljinske provjere) nad mjernim instrumentima. Odgovori u anketi ukazali su da, za sada, institucije nemaju iskustva sa daljinskom provjerom, kao i da bi to mogla da bude, kako je ocijenjeno,  alternativa u izuzetnim slučajevima, kao što je situacija sa COVID-19 pandemijom. Osim toga, zaključeno je i da su različiti stavovi o tome da li bi daljinska provjera mjernih instrumenata bila u skladu sa MID i NAWI direktivama.

Djelatnost Grupe za administrativnu saradnju za mjerne instrumente, kako je zaključeno na sastanku, ima značaj za zaštitu potrošača i javni interes na zajedničkom tržištu Evropske unije. Sastanku je prisustvovalo preko 40 učesnika iz 28 evropskih država.