U saradnji sa Fakultetom za državne i evropske studije (FDES), u utorak, 29. septembra 2020. godine, u 09:00h, organizovaće se obuka na temu kancelarijskog poslovanja, u prostorijama FDES-a (Ul. Vaka Đurovića bb. – Gradski stadion).

Na obuci će biti predstavljen način vršenja kancelarijskog poslovanja, u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, kao i Uputstvom o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja.

Predavači na obuci će biti prof. dr Đorđije Blažić, dekan FDES-a, kao i MSc Jovana Nišavić, upravna inspektorka I u Odjeljenju upravne inspekcije Ministarstva javne uprave.