Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), 30. novembra 2023., svečanom je akademijom obilježila 150 godina metrologije u Srbiji. Tom značajnom jubileju prisustvovala je direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić, kao i pomoćnik direktorice Goran Vukoslavović i v. d. pomoćnik direktorice Tomo Božović.

Direktor DMDM Čedomir Belić dodijelio je zahvalnice za uspješnu saradnju i doprinos radu Direkciji za mere i dragocene metale, a u ime Zavoda za metrologiju zahvalnicu i repliku prvih etalona Republike Srbije primila je direktorica Gordana Bajić.

„Izuzetna mi je čast što sam u ime kolega iz Crne Gore prisustvovala svečanoj akademiji i što sam imala priliku da primim priznanje koje pripada generacijama koje su u ranijem periodu kroz zajedničku saradnju sa Direkcijom za mere i dragocene metale stvarale metrološki sistem u Crnoj Gori. Saradnja između DMDM i Zavoda za metrologiju najbolji je primjer uspješne saradnje između institucija dvije države, a naš zajednički cilj je da saradnju unapređujemo na dobrobit građana i privrede“, naglasila je Bajić.

Metrologija u Srbiji, kako je istaknuto, ima dugu tradiciju. Kao početak zakonske metrologije u Srbiji smatra se 1. decembar 1873. kada je Narodna skupština Kneževine Srbije izglasala Zakon o merama. Tim zakonom u Srbiji je zvanično prihvaćen decimalni sistem mjera i obrazovano Odeljenje mera pri Ministarstvu finansija Kneževine Srbije sa zadatkom da se stara o kontroli mjera i poređenju pramjera. Kneževina Srbija je 1879. pristupila ,,Metarskoj konvenciji” kojom je uspostavljen okvir za industrijsku, trgovačku i društvenu primjenu uspostavljenih mjera, kako na nivou države, tako i na međunarodnom nivou.

Na svečanoj akademiji održanoj u Narodnoj skupštini Republike Srbije okupili su se ugledni i za DMDM značajni gosti, predstavnici ministarstava i državnih organa, direktori u ranijim periodima, zaposleni u DMDM, penzionisani službenici, predstavnici institucija i kompanija sa kojima DMDM sarađuje, kao i predstavnici metroloških institucija iz okruženja sa kojima DMDM ima dobru saradnju.