Ne, nije došlo do problema sa učitavanjem slike. Ovdje vidite tipičan izgled unutrašnjosti laboratorije za fotometriju prije početka mjerenja. U ovim laboratorijama se ostvaruje realizacija kandele, SI jedinice jačine svjetlosti i mjerenje svojstva svjetlosti koju emituju određeni predmeti, kao što su sijalice. S obzirom na to da je potrebno mjeriti samo svjetlost koja se emituje direktno sa izvora svjetlosti, bilo koja druga reflektovana svijetlost je nepoželjna i smatra se „svjetlosnim zagađenjem“. Upravo zbog toga su zidovi, plafoni i podovi u ovakvim laboratorijama crni, što je pogodno za fotometriju, jer ova boja absrobuje svjetlost.