1 Laboratorija za masu

2 Laboratorija za velike mase

3 Laboratorija za dužinu

4 Laboratorija za temperaturu

5 Laboratorija za vlažnost

6 Laboratorija za pritisak

7 Laboratorija za električne veličine

8 Laboratorija za vrijeme i frekvenciju

9 Laboratorija za male zapremine

10 Laboratorija za velike zapremine

11 Laboratorija za električnu snagu

12 Laboratorija za mikrotalasne veličine

13 Laboratorija za jonizujuća zračenja