U Laboratoriji za velike mase realizuju se poslovi koji se odnose na:

  • obezbjeđivanje metrološke sljedivosti u oblasti velikih masa u Crnoj Gori prenosom jedinice mase sa državnog etalona na sekundarne i radne etalone mase;
  • kalibraciju tegova klase tačnosti F2, M1 i M2;
  • kalibraciju vaga s neautomatskim funkcionisanjem;
  • učešće u međulaboratorijskim poređenjima;
  • ovjeravanje tegova klase tačnosti F2, M1 i M2.

Državni etalon predstavljaju garniture tegova klase tačnosti E1 od 1 mg do 20 kg, odnosno etaloni najboljih metroloških svojstava u Crnoj Gori, koji služe kao osnova za određivanje vrijednosti svih drugih etalona mjerne jedinice za masu.

Neakreditovano područje:

  • kalibracija tegova klase tačnosti F2, M1 i M2nazivnih masa od 50 kg, 100 kg, 200 kg i 500 kg;
  • kalibracija vaga s neautomatskim funkcionisanjem do 100 000 kg na mjestu upotrebe, u skladu sa EURAMET cg-18: Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments v.4.0 (11/2015).

U Laboratoriji za velike mase se sprovodi postupak pregleda mjerila mase da bi se utvrdila ispunjenost propisanih metroloških zahtjeva u cilju ovjeravanja mjerila mase: tegovi klase tačnosti F2, M1 i M2 od 50 kg, 100 kg, 200 kg i 500 kg.

Laboratorija za velike mase realizuje aktivnosti u cilju osiguranja sljedivosti mjerenja u oblasti mase u Crnoj Gori u opsegu od 50 kg do 500 kg. Kalibracija tegova nižih klasa tačnosti obavlja se opremom Laboratorije za masu, pri čemu se jedinica mase metodom direktnog poređenja prenosi na etalone nižih klasa tačnosti, preko kojih se jedinica mase prenosi do korisnika u Crnoj Gori.

Rukovodilac laboratorije:
Tamara Bošković – Begenišić, dipl. biolog.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  tamara.boskovic@metrologija.gov.me

Zamjenik rukovodioca laboratorije:
Budimir Vidaković, Spec. App.
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  budimir.vidakovic@metrologija.gov.me