* Ako svijetla automobila nisu ispravno podešena (pravac i sjajnost), mogu zaslijepiti druge vozače ili ugroziti pješake zbog nedovoljne osvijetljenosti

* Senzor na vašem pametnom telefonu mjeri koliko svijetlosnih zraka „pada“ na prednji dio vašeg telefona i na osnovu toga se osvijetljenost ekrana može automatski prilagoditi

* Postoje smjernice o osvjetljenju u radnim sredinama, jer suviše slabo kao i suviše jako svijetlo može oštetiti naš vid