1860. Prva realIzacija kandele napravljena je  korišćenjem svijeća napravljenih od masti kitova.

1898. Razvijene gasne lampe za široku potrošnju koje su sagorjevale mješavinu pentana i vazduha u gorioniku bez fitilja.

1909. Prvi uspješan pokušaj uspostavljanja međunarodno priznate jedinice. Tada je potpisan sporazum između NPL-a iz Velike Britanije, Nacionalnog Biroa za standarde (SAD) i Centralne laboratorije za elektricitet u Francuskoj o usvajanju jedinice  izvedene uz pomoć  pentan  lampi, koja se realizovala pomoću sijalica sa ugljeničnim filamentom.

1940. Etaloni zasnovani na apsolutnim crnim tijelima, zagrijanim uređajima dizajniranim da simuliraju perfektnu apsorpciju i emituju zračenje, prvi put su eksperimentalno realizovani 1930. godine. Do 1. januara 1940. godine, jedinica intenziteta svjetlosti definisala se u vezi sa svjetlošću izvora zračenja crnog tijela na temperaturi zamrzavanja platine. Ta jedinica je nazvana „nova svijeća“.

1948. „Nova svijeća“ postala je kandela i prihvaćena je širom svijeta. Definicija iz 1948. je glasila: Veličina kandele je takva da sjajnost punog izvora zračenja na temperaturi očvršćivanja platine iznosi 60 kandela po kvadratnom centimetru.