OŠ Radojica Perović, Podgorica

OŠ Bedri Elezaga, Ulcinj

OŠ Braća Labudović, Nikšić

OŠ Boško Radulović, Komani

OŠ Dušan Obradović, Žabljak

OŠ Jovan Gnjatović, Nikšić

OŠ Njegoš, Kotor

OŠ Radoje Čizmović, Nikšić

OŠ Jugoslavija, Bar

OŠ Marko Nuculović, Ulcinj

OŠ Vladimir Nazor, Podgorica

Gimnazija Slobodan Škerović, Podgorica

SMŠ 17. septembar, Žabljak

Srednja stručna škola, Bar

Srednja stručna škola, Bijelo Polje