OŠ Braća Labudović, Nikšić

OŠ Bedri Elezaga, Ulcinj

OŠ Dušan Obradović, Žabljak

OŠ Vladimir Nazor, Podgorica

OŠ Vuk Karadžić, Berane

Prva srednja stručna škola, Nikšić

Srednja stručna škola, Bar