OŠ 21. maj, Podgorica

OŠ Bedri Elezaga, Ulcinj

Boško Radulović, Podgorica

OŠ Jugoslavija, Bar

OŠ Njegoš, Kotor

OŠ Radomir Mitrović, Berane

OŠ Ratko Žarić, Nikšić

Gimnazija Slobodan Škerović, Podgorica

SMŠ 17. septembar, Žabljak

Srednja stručna škola, Bar

Srednja stručna škola, Bijelo Polje