– Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast metrologije vremena i frekvencije u Sektoru za metrološku sljedivost i državne etalone
– Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast mjerila u prometu roba i usluga u Sektoru za ovjeravanje mjerila
– Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast mjerila zaštite imovine, životne sredine, zažtite na radu i zaštite od nezgoda u Sektoru za ovjeravanje mjerila
– Samostalni/a savjetnik/ica III metrolog/škinja za oblast mjerila u nadzoru saobraćaja u Sektoru za ovjeravanje mjerila
– Samostalni/a savjetnik/ica III u Odjeljenju za dragocjene metale

OTVORI PDF