Jedinica mjeseca: MOL

Home/članak/Jedinica mjeseca: MOL

Jedinica mjeseca: MOL

602 214 076 000 000 000 000 000, ili približno 602 triliona, je broj koji se sastoji od 24 cifre. Koliko god nam se ovaj broj činio nezamislivo velikim, mi se stalno susrijećemo sa trilionima stvari u svakodnevnom životu! U običnom balonu, na primjer, postoji oko 50 triliona molekula vazduha (to znači oko 39 triliona molekula azota, 10 triliona molekula kiseonika i pola milijarde atoma argona). Tipičan analgetik sadrži oko 1,7 triliona molekula aktivnog sastojka – na primjer acetilsalicilne kiseline. Jedan litar mineralne vode sadrži oko milijardu atoma natrijuma. Kao što vidite: velike količine se pojavljuju kada posmatramo izuzetno male stvari, kao što su atomi i molekuli. Fizika i hemija se veoma često bave atomima i molekulima, iako naučnici ne žele uvijek da koriste tako velike brojeve. Zbog toga se veliki brojevi čestica kombinuju u neku vrstu “imaginarne gomile čestica”, a ta gomila je jedinica mjeseca za april – mol, jedinica količine supstance.

Uz pomoć mola, broj čestica može se izraziti na mnogo lakši način. Umjesto da kažemo da “u balonu ima oko 10 triliona molekula kiseonika” možemo jednostavno reći, da “u balonu ima oko 0,02 mola kiseonika”. Faktor konverzije između broja čestica i količine supstance (i na neki način i naše specijalne “gomile čestica”) je takozvana Avogadrova konstanta NA. No, obično nam nije stalo do broja atoma kiseonika u balonu. Međutim, u ljekovima ili hrani, kao i u mnogim drugim oblastima života, važno je znati koliko nečega ima. U farmaciji i analitičkoj hemiji, na primjer, količina supstance i takozvane molarne količine uvijek su prisutne, jer je lakše računati sa veličinama kao što je 0,01 mol po litru umjesto 6 022 140 760 000 000 000 čestica po litru.

2019-04-25T05:29:46+00:00