Zavod za metrologiju u ponedeljak 22. aprila 2019. organizuje radionicu pod nazivom: „Značaj ovjeravanja mjerila u zdravstvu“.

Glavni predavač na radionici biće pomoćnik direktorice i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila u Zavodu za metrologiju Zoran Ćetković.

Navedena radionica namjenjena je predstavnicima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, Uprave za inspekcijeske poslove i Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

Cilj radionice je da se ukaže na to da su sve zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, obavezne da mjerila, utvrđena posebnim propisom, koja se koriste u funkciji zaštite zdravlja ljudi upotrebljavaju isključivo ukoliko ispunjavaju propisane metrološke zahtjeve, odnosno ako su ovjerena i označena propisanim oznakama.

Tokom radionice, između ostalog, biće predstavljene teme kojima će biti objašnjeno šta podrazumijeva postupak odobrenja tipa mjerila, ovjeravanja mjerila (pregleda i žigosanja), kao i za koja mjerila u zdravstvu je Zavod za metrologiju formirao tehničke kapacitete za postupak pregleda. Više riječi biće i o načinu podnošenja zahtjeva i rokovima redovnog ovjeravanja, kao i o naknadi troškova.

Na osnovu Zakona o metrologiji, vlasnici, korisnici i lica koja upotrebljavaju mjerila, dužni su da postavljaju, koriste i održavaju zakonska mjerila na način kojim se obezbjeđuje propisana tačnost mjerenja.

Zavod za metrologiju kontinuirano unapređuje tehničke kapacitete i mogućnosti i za sada obavlja ovjeravanje sljedećih vrsta mjerila u zdravstvu:

  • mjerila visine;
  • mjerila mase (vaga, uključujući i vage za dojenčad);
  • manometara za mjerenje krvnog pritiska.

Radionica će biti održana u prostorijama Zavoda za metrologiju, Kralja Nikole 2, u Podgorici, sa početkom u 10:00 sati.