Cetinjski ljetopis – svjedoči o periodu između vladavine dinastija Crnojevića i Petrovića, prikaz svakodnevnog života, kao i uloga mjerenja u istom. Karakterističan je i Grbaljski zakonik iz 1427. godine kojim se definiše i konata kao mjera za vino.

U Cetinjskom ljetopisu se kroz različite povelje koriste brojne mjere i to:

 • Krblje vina;
 • Star pšenice;
 • Šestak sjedbe pšenične;
 • Kabla sjedbe pšenične;
 • Svaka kuća po 80 bremena;
 • Jedan dan oranja;
 • Četiri lakta

U periodu od XVI do XVIII vijeka, sa stanovišta mjerenja interesantan je  Grbaljski zakonik u kojem se mogu naći sljedeće mjere:

 • „… 24 litre ..“;
 • „…po konate vina i smoka…“;
 • „…globe 4 barjela ..“;
 • „…da da svaku desetu konatu ..“;
 • „…globe svemu Grblju 4 barjela vina“.