Zavod za metrologiju organizovao je  22. aprila 2019.  radionicu pod nazivom: „Značaj ovjeravanja mjerila u zdravstvu“.

Glavni predavač na radionici bio je pomoćnik direktorice i rukovodilac Sektora za ovjeravanje mjerila u Zavodu za metrologiju Zoran Ćetković.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, Uprave za inspekcijske poslove, Kliničkog centra Crne Gore, Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS), Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i Montefarma. Radionici su se odazvali i predstavnici 10 domova zdravlja, sedam opštih bolnica i dvije privatne zdravstvene ustanove: Opšte bolnice Meljine i Rezidencije zdravlja Kerber.

Na radionici je ukazano na to da su sve javne i privatne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori, obavezne da mjerila, utvrđena posebnim propisom, koja se koriste u funkciji zaštite zdravlja ljudi upotrebljavaju isključivo ukoliko ispunjavaju propisane metrološke zahtjeve, odnosno ako su ovjerena i označena propisanim oznakama.

Tokom radionice objašnjeno je šta podrazumijeva postupak odobrenja tipa mjerila, ovjeravanja mjerila (pregleda i žigosanja), kao i za koja mjerila u zdravstvu je Zavod za metrologiju formirao tehničke kapacitete za postupak pregleda. Više riječi bilo je i o načinu podnošenja zahtjeva i rokovima redovnog ovjeravanja, kao i o naknadi troškova.

Na osnovu Zakona o metrologiji, vlasnici, korisnici i lica koja upotrebljavaju mjerila, dužni da postavljaju, koriste i održavaju zakonska mjerila na način kojim se obezbjeđuje propisana tačnost mjerenja.

Zavod za metrologiju kontinuirano unapređuje tehničke kapacitete i mogućnosti, i za sada iz oblasti zdravstva, u svojim laboratorijama ili kod podnosioca zahtjeva, obavlja ovjeravanje mjerila visine, mjerila mase (vaga, uključujući i vage za dojenčad) i manometara za mjerenje krvnog pritiska.