Predstavnik Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković pratio je 12. maja 2021. online sastanak WELMEC e.V. Radne grupe 5 (WG5), koja se bavi metrološkim nadzorom u evropskim okvirima.

WELMEC WG5 zadužena je za koordinaciju i saradnju u domenu metrološkog nadzora nad mjernim instrumentima koji se stavljaju na tržište, kao i upotrebu mjernih jedinica, kao ključnog elementa kontrole nad mjernim instrumentima.

Na sastanku je više riječi bilo o istraživanjima i glavnim problemima u primjeni direktiva Evropske unije za mjerne instrumente (MID) i vage sa neautomatskim funkcionisanjem (NAWI), zatim o pristupu sertifikatima MID i NAWI direktiva, projektima koji se odnose na sprave za mjerenje naftnih derivata, vagama za velike mase, primjenu NAWI direktive u farmaceutske svrhe i vodomjerima.

Učesnici sastanka održali su i prezentacije na teme koje su obuhvatale trenutnu situaciju u pogledu vodomjera u Švedskoj i stanica za punjenje električnih vozila u Sloveniji, a govorilo se i o međusobnom priznavanju aktivnosti i mjera tržišnog nadzora u domenu e-commerce usluga.

Sastanku je prisustvovalo oko 40 predstavnika nadležnih institucija iz više evropskih država.

Naredni sastanak WELMEC WG5 biće održan u Helsinkiju u Finskoj.