Predstavnice Zavoda za metrologiju Dea Radević, Tamara Pavićević i Mirjana Radević prisustvovale su obuci pod nazivom „Upravljanje rizicima” koja je 29. oktobra 2020. održana u Upravi za kadrove. Obuku se vodile predstavnice Ministarstva finansija Nina Blečić i Valentina Bojović.

Na obuci je predstavljen ukupan proces upravljanja rizicima: identifikacija, analiza i procjena rizika, praćenja i kontrola mogućih okolnosti koje mogu nepovoljno uticati na ostvarivanje utvrđenih ciljeva, te preduzimanje potrebnih mjera radi smanjenja rizika.

Upravljanje rizicima, kako je naglašeno, je prepoznavanje problema koji se mogu desiti i preduzimanje određenih aktivnosti, kako one ne bi ugrozile ciljeve institucije, dok su Izloženost i neizvjesnost ključne komponente postojanja rizika u određenom poslovnom procesu.

Za adekvatno upravljanje rizicima u organizacijama, neophodno je da se odredi i službenik koje će da koordinira procesom upravljanja rizicima. Uloga koordinatora, kako je objašnjeno, je da podstiče proces upravljanja rizicima, kao i da podiže svijest kod zaposlenih o značaju upravljanja rizicima.

Upravljanje rizicima, kako je istaknuto, ima nekoliko faza: identifikaciju i procjenu rizika, definisanje kako organizacija odgovora na određeni rizik, praćenje i izvještavanje o rizicima. Rizici bi trebalo da se identifikuju na osnovu određenih pitanja kao što su:

  • Da li određeni događaj može da ugrozi strateški cilj?
  • Šta može da ugrozi operativni cilj?
  • Šta ako se ne postupa u skladu sa zakonom?
  • Da li zaposleni mogu da isprate sve izmjene u zakonodavnom okviru?

Neophodno je, objašnjeno je, uspostaviti i registar rizika kao interni dokument koji sadrži ključne informacije o rizicima institucije. Registar rizika trebalo bi da sadrži: opis rizika, pregled postojećih kontrolnih mehanizama, procjenu vjerovatnoće i posljedice, procjenu nivoa rizika (množenje vjerovatnoće i posljedice), odgovor, odnosno reagovanje na rizik, kao i odgovornu osobu i rok za sprovođenje.

Adekvatnim upravljanjem rizicima, kako je zaključeno na obuci, dolazi i do jačanja povjerenja u rukovodstvo institucije, jer na taj način se uzima u obzir ono što zaposleni prepoznaju kao probleme, što dovodi do razvoja pozitivne organizacione kulture u instituciji.