Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić prisustvovala je 12. oktobra 2023. panel diskusiji na temu „Uloga standarda ISO 14001 u upravljanju otpadom“. Panel je organizovao Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) kroz projekat IPA 2020 Povećanje kapaciteta institucija nadležnih za harmonizaciju i implementaciju EU zakonskog okvira u oblasti konkurentnosti i inovativnosti.

Cilj Projekta je, kako su naveli iz Instituta za standardizaciju Crne Gore, da podrži razvoj administrativnih kapaciteta i stepena usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti konkurentnosti i inovacija, posebno u oblastima: usluga, standardizacije, akreditacije, konkurencije i državne pomoći, čime se omogućava Crnoj Gori da u okviru relevantnih pregovaračkih poglavlja ispuni ključne kriterijume za pristupanje Evropskoj uniji.

Standard ISO 14001 predstavlja okvir za zaštitu životne sredine koji uticaje na životnu sredinu dovodi u  ravnotežu sa potrebama društva. Naglašeno je da je za uspješno očuvanje životne sredine i upravljanje otpadom od ključnog značaja opredijeljnost društva da poštuje zakonsku regulativu, kao i da mijenja loše navike. Ključni akteri u procesu upravljanja otpadom su: država, industrija, lokalne zajednice, sakupljači i prerađivači otpada kao i sami građani.

Imajući u vidu da je Crna Gora, kao prva ekološka država na svijetu, politiku upravljanja otpadom započela prije dvije decenije i da još uvijek, kako je naglašeno, nije uspostavljen funkcionalan, integralan sistem upravljanja otpadom, evidentna je potreba da se riješi pitanje infrastrukture za selektivno odlaganje otpada.

Na panelu je izlagala konsultantkinja i ekspertkinja za zaštitu životne sredine iz Republike Slovenije dipl. ing. hem. teh. Barbara Koželjnik, koja posjeduje dvadesetogodišnje iskustvo iz oblasti sistema menadžmenta, industrije i hemijskih laboratorija (Gorenje, Kolektor ETRA d.o.o, SIQ, Eurofins Erico d.o.o.) i koja je izvela zaključak da je u Crnoj Gori upravljanje otpadom tema koja zahtijeva dobro osmišljenu ekološku politiku, permanentno djelovanje, promjenu načina odlaganja otpada, jaku svijest, kao i saradnju svih aktera.

Moderator je bio dr sc. Dejan Jančić iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja, dok su panelisti bili mr Kemal Grbović generalni direktor Direktorata za ekologiju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Danilo Veljić iz Agencije za zaštitu životne sredine, Dejan Filipović iz Uprave za inspekcijske poslove, sa Metalurško-tehnološkog fakulteta prof. dr. Žarko Radović, Biljana Radović iz preduzeća Hemosan d.o.o. Bar i Aleksandar Perović iz Ekološkog pokreta OZON.