Zavod za metrologiju, odnosno Laboratorija za dragocjene metale učestovala je u međunarodnom poređenju kružnih analiza za zlato i srebro metodom rentgenske spektrometrije (XRF metoda).

Cilj poređenja je dokazivanje kompetentnosti Laboratorije za dragocjene metale, odnosno metoda za ispitivanje predmeta od dragocjenih metala, njihove tačnosti i ponovljivosti.

Predmet poređenja bili su uzorci RR 47 Au finoće 585 koji u svojoj leguri pored zlata sadži srebro, bakar i cink, kao i uzorak RR 48 srebro finoće 925 koji sadrži i bakar i cink.

Dobijeni rezultati Laboratorije za dragocjene metale proslijeđeni su preko portala https://hallmarkingconvention.org/en/portal.

Hallmarking Convention ili Bečka konvencija je međunarodni ugovor o prekograničnoj trgovini predmetima od dragocjenih metala. Na teritoriji članica potpisnica konvencije, postiže se slobodno kretanje predmeta od dragocjenih metala označenih Common Control Mark (CCM) zajedničkim kontrolnim žigom. Države potpisnice Bečke konvencije dozvoljavaju uvoz predmeta od dragocjenih metala žigosanih CCM žigom bez ponovnog ispitivanja. U državama koje nisu članice Bečke konvencije, CCM zajednički kontrolni žig, prepoznaje se kao pouzdana oznaka kvaliteta predmeta od dragocjenih metala.