Službenica Zavoda za metrologiju Gordana Pješčić prisustvovala je obuci čija je tema način pisanja projekata za razmjenu zaposlenih u obasti istraživanja i inovacija -Proposal Writing for Research and Innovation Staff Exchange (RISE).

RISE obuku organizovao je 6. marta 2019. Centar za međunarodnu saradnju i razvoj karijere Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom nauke.

Tokom seminara predstavljeni su bitni faktori za izradu projektnih aplikacija, sa osvrtom na izvrsnost, uticaj i implementaciju, koji se posebno ocjenjuju.

RISE projekti podrazumijevaju razmjenu naučno-istraživačkog osoblja iz najmanje tri institucije država članica ili pridruženih članica u trajanju od jednog do 12 mjeseci. Trajanje cjelokupnog projekta je do 48 mjeseci i razmjena kadra može biti obavljena u više ciklusa.

RISE program je finansiran pod pokroviteljstvom glavnog fonda Evropske komisije za nauku i inovacije – Horizont 2020 u okviru akcije Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Predavači na seminaru bili su MSCA nacionalne kontakt osobe Nora Jenej iz Mađarske, Tugba Arslan iz Turske i Sandra Vidović iz Hrvatske.