Privredna komora Crne Gore i Koordinacioni odbor za kvalitet, povodom Svjetskog dana kvaliteta i Evropske nedjelje kvaliteta, organizovali su 11. novembra 2021. okrugli sto na temu „Kvalitet i održivost“.

Dan kvaliteta, kako je istaknuto, prilika je za isticanje uspješnih dostignuća u primjeni integrisanih sistema menadžmenta u crnogorskim kompanijama i za promociju aktivnosti na jačanju infrastrukture kvaliteta u Crnoj Gori.

Okruglom stolu prisustvovala je v. d. direktorice Zavoda za metrologiju Gordana Bajić. Rad Zavoda za metrologiju, podsjećamo, usmjeren je na efikasno i nepristrasno realizovanje usluga, izgradnju povjerenja u rezultate mjerenja, poštovanje etičkih normi, kao i uspješno učešće u projektima međunarodnih i regionalnih organizacija. Primjenom standarda i implementacijom sistema kvaliteta Zavod za metrologiju pruža osnovu za precizna i sljediva mjerenja u Crnoj Gori. Uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom proširuje mogućnosti za saradnju u domaćim i međunarodnim okvirima, ali u isto vrijeme unapređuje aktivnosti Zavoda u njegovoj osnovnoj djelatnosti, a to je ostvarivanje, čuvanje i održavanje državnih etalona i obezbjeđenje metrološke sljedivosti.

Predsjednik Koordinacionog odbora za kvalitet Milan J. Perović, istakao je na okruglom stolu, da je kvalitet svuda i da predstavlja osnovu za sistem menadžmenta zaštite životne sredine, bezbjednost informacija, uštedu i upravljanje energijom, te za niz drugih oblasti. Standardi su simbol reda i uređenosti, a njihovo neprimjenjivanje je osnov lošeg rada, zaključio je Perović.

Tokom okruglog stola prezentovani su pozitivni primjeri prakse primjene standarda u kompanijma Mezon i Remid Vis – Mašinski centar, dok je o finansijskim, ekonomskim i organizacionim benefitima principa menadžmenta kvalitetom govorio izvršni direktor Centralne banke Crne Gore Radoica Luburić.

Svjetski dan kvaliteta obilježava se drugog četvrtka u novembru i prvi put je obilježen 1989. Taj dan osmišljen je kako bi se prepoznao doprinos kvaliteta za razvoj i prosperitet društava širom svijeta, ali i za svakodnevni život i poslovanje organizacija.

U Evropi je od 1995. druga nedjelja novembra prepoznata kao „Evropska nedjelja kvaliteta“. Svjetski dan kvaliteta i Evropska nedjelja kvaliteta obilježavaju se kako bi privukli pažnju javnosti na pitanja kvaliteta, kao i da se demonstriraju dostignuća u toj oblasti. Moto Svjetskog dana kvaliteta za 2021. je „Održivost: unapređenje proizvoda, ljudi i planete”.