U saradnji sa privrednim društvom za sertifikaciju i nadzor StandCert iz Beograda u Zavodu za metrologiju 20. i 21. decembra 2022. organizovana je obuka pod nazivom „Interne provjere sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015“ koju je pratila Milica Odalović.

Obuku je vodila Branislava Milovanov iz StandCerta koja je predstavila zahtjeve standarda ISO 14001:2015 objašnjavajući termin „predviđeni ishod“, koji, kako je naglasila, označava ono što organizacija predviđa da postigne primjenom svog sistema menadžmenta životnom sredinom.

Cilj organizovanja obuke bio je pružanje neophodnih znanja za interne provjeravače o zahtjevima standarda ISO 14001:2015, metodama i tehnikama provjere, vještinama komuniciranja, prikupljanja informacija, vođenja bilješki i pisanja izvještaja. Predstavljeno je i kako se pravilno planira i prezentuje, vode interne provjere, organizuje i upravlja timom i izvode zaključci provjere i ocijenjivanja.

Na obuci je naglašeno i da se izuzev  standarda ISO 14001:2015 koristi i ISO 14050:2015 standard za sisteme menadžmenta životnom sredinom, standard ISO 19011:2018 za provjeravanje i Anex SL za sve sisteme menadžmenta.

Dati su principi provjeravanja koji obuhvataju: integritet, korektno prikazivanje, dužnu profesionalnu pažnju, povjerljivost, nezavisnost, pristup zasnovan na dokazima i na riziku. Pridržavanje navedenih principa, kako je navedeno, uslov je da zaključci provjere budu relevantni i da provjeravačima omogućavaju da dolaze do sličnih zaključaka u sličnim okolnostima.