U Zavodu za metrologiju uspješno je završena nadzorna provjera koju su 9. i 13. marta 2023. obavili predstavnici sertifikacionog tijela „Management Systems Certification“ d.o.o. iz Beograda.

Podsjećamo da je u cilju unapređenja kvaliteta poslovanja i pružanja usluga iz svoje nadležnosti Zavod za metrologiju u martu 2021. dobio sertifikat o usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016.

Tokom dvodnevnog nadzora provjeravana je usaglašenost dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015), kao i primjena projektovane dokumentacije. Istovremeno provjerena je efektivnost i ispunjenje politike i ciljeva sistema menadžmenta kvalitetom.

Sertifikacija je dovela do poboljšavanja načina rada Zavoda za metrologiju u svim segmentima poslovanja i menadžmenta kvalitetom što je unaprijedilo aktivnosti koje su prepoznate kao ključne u metrološkom sistemu, a to su kalibracija etalona/mjerila, ovjeravanje mjerila, odobrenje tipa mjerila, kao i područje kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Sertifikacijom su obuhvaćene i sve ostale aktivnosti koje predstavljaju podršku osnovnoj djelatnosti ili su značajne u ostvarivanju međunarodne prepoznatljivosti Zavoda za metrologiju.