Predstavnice Zavoda za metrologiju Alina Musić i Jovana Vukoslavović, kao i studentkinja Fakulteta za državne i evropske studije, koja obavlja praksu u Zavodu, Danijela Radević prisustvovale su seminaru pod nazivom EU fondovi „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekat u Crnoj Gori“.

Cilj organizovanja seminara je upoznavanje polaznike sa karakteristikama EU fondova, prioritetima, načinima finansiranja i procedurom pisanja i prijave projekta.

Tokom seminara više riječi bilo je o principima upravljanja i instrumentima finansiranja IPA programa u Crnoj Gori i o tome kako realizovati ideje i napisati uspješnan projekat (objava konkursa, uputstva za prijavu, karakteristike pojedinih konkursa, prikaz i pojašnjenje konkursne dokumentacije).

Osim toga, prikazani su i primjeri uspješnih EU projekata iz Hrvatske, razlike između IPA i ESI fondova, kao i pregled trenutno otvorenih konkursa za Crnu Goru.
Seminar je organiozovao EURHO consulting 19. oktobra 2018. u Podgorici.