Studenti druge godine Fakulteta primijenjene nauke Univerziteta Donja Gorica, sa studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo, posjetili su 15. aprila 2022. Zavod za metrologiju.

Studenti su se, tokom predavanja, upoznali sa pojmom metrologije kao nauke, granama metrologije, djelatnošću i radom Zavoda i nacionalnih kalibracionih laboratorija.

Osim navedenog, dio praktične nastave organizovan je i u Laboratoriji za električne veličine gdje je predavanje održala zamjenica rukovoditelja laboratorije Jovana Vukoslavović. Studenti su imali priliku da obave mjerenja električnog napona, struje i otpornosti, kao i proračune mjerne nesigurnosti.

Posjeta studenata Univerziteta Donja Gorica organizovana je kao jedna od aktivnosti u sklopu obilježavanja 20. maja Svjetskog dana metrologije, kao i u cilju uspostavljanja kontinuirane poslovne saradnje i razmjene projektnih ideja.