U oblasti metrologije Crna Gora ocjenjena je visokom ocjenom, koja je iznad OECD prosjeka, saopšteno je na seminaru Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) na kojem su predstavljeni preliminarni rezultati regionalnih nalaza razvoja malih i srednjih preduzeća.

Seminar pod nazivom SME Policy Index 2022: Western Balkans and Turkey – Prezentacija preliminarnih regionalnih nalaza, kojem je prisustvovao pomoćnik direktorice Zavoda za metrologiju Zoran Ćetković, organizovan je 3. marta 2022.

Na seminaru je zaključeno da je Crna Gora vodeća u regionu u pogledu razvoja domena malih i srednjih preduzeća koji, kako je naglašeno, u velikoj mjeri doprinose razvoju privrede i ekonomije.

Predavači na seminaru bili su inostrani eksperti koji vode navedeni projekat, dok su seminar pratili predstavnici institucija javnog sektora država Zapadnog Balkana i Turske.

SME Indeks razvio je OECD 2006. u partnerstvu sa Evropskom komisijom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropskom fondacijom za obuku (ETF).