Zavod za metrologiju, u saradnji sa udruženjem „Roditelji“, organizovao je edukativnu radionicu pod nazivom „Mjerenja oko nas“ namijenjenu  djeci uzrasta od 5 do 10 godina.

Edukativna radionica Zavoda za metrologiju osmišljena je sa ciljem da djeci na razumljiv način približi i pojasni pojam metrologije i uticaj mjerenja na svakodnevni život. Djeca su imala priliku da se upoznaju sa pojmovima osnovnih mjernih jedinica kroz praktične primjere, interaktivnu igru i asocijacije. U drugom dijelu radionice djeca su se zabavila samostalnim mjerenjem i utvrdili su svoju tačnu masu i visinu. Radionicu je vodila Tamara Bošković Begenišić iz Zavoda za metrologiju.

Radionica „Mjerenja oko nas“ održana je 27. maja 2019. u prostorijama Irgačkoteke i Razvojnog centra u Podgorici.