Svjetski dan metrologije – 20. maj 2022.

Metrologija u digitalnoj eri

Svjetskim danom metrologije obilježava se godišnjica od potpisivanja Metarske konvencije 20. maja 1875. Taj sporazum pruža osnovu za koherentni mjerni sistem na svjetskom nivou koji potpomaže naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i unapređenje kvaliteta života i zaštitu životne sredine na globalnom nivou.

Tema Svjetskog dana metrologije za 2022. je „Metrologija u digitalnoj eri“. Ta tema odabrana je jer je digitalna tehnologija revolucionarna za našu zajednicu i jedan je od izazovnijih trendova u današnjem društvu.

Širom svijeta, nacionalni metrološki instituti stalno unapređuju nauku o mjerenju razvijanjem i potvrđivanjem novih mjernih tehnika na potrebnom nivou sofisticiranosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u međulaboratorijskim poređenjima, koje koordiniše Međunarodni biro za tegove i mjere (BIPM), da bi se osigurala pouzdanost u rezultate mjerenja širom svijeta.

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) unapređuje Međunarodne preporuke, čiji je cilj da usklade zahtjeve u mnogim poljima. OIML takođe upravlja Sistemom za izdavanje sertifikata o ispitivanju mjerila (OIML-CS), koji olakšava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu zakonski regulisanih mjernih instrumenata.

Navedeni međunarodni metrološki sistemi pružaju potrebnu sigurnost i uvjerenost da su mjere tačne i da pružaju čvrstu osnovu za globalnu trgovinu, a pomoći će i da se pripremimo i za izazove koji nas čekaju sjutra.

Svjetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima tokom cijele godine.

Poruka BIPM i BIML direktora
Svjetski dan metrologije
20. maj 2022.

Martin Milton
Direktor BIPM-a

Antoni Donelan
Direktor BIML-a

„Metrologija u digitalnoj eri”

Usvajanje digitalne tehnologije je revolucionarno za našu zajednicu. Digitalna tehnologija poboljšava procese i otvara nove mogućnosti. Ujedno je i jedan od najizazovnijih trendova u današnjem društvu, koji oslikava brz tempo promjena kojeg svakodnevno doživljavamo.

Osnova digitalne transformacije je otvorena i transparentna razmjena informacija. Kad god su informacije potrebne, one moraju da budu dostupne i u formi u kojoj se lako pronalaze, interoperabilne i pristupačne za ponovnu upotrebu. Podaci koji ispunjavaju navedeno prepoznati su pod nazivom “FAIR” [1]. To znači da moraju da budu laki za pronalaženje, dostupni, interoperabilni i da se mogu više puta upotrijebiti. Kada su ti zahtjevi ispunjeni, podaci se mogu okarakterisati kao pouzdani i mogu podržati praksu otvorenih podataka.

Kako bi se povećala efikasnost sa kojom se informacije koriste u novom digitalnom svijetu, bitno je da svi izvori informacija budu čitljivi za ljude, ali i dostupni u formatima koje mogu da čitaju i uređaji (mašine). Kada je ovo slučaj, obrada informacija se može izvesti pomoću mašina (“biti mašinski izvedeno”), što može biti i osnov za novu primjenu vještačke inteligencije.

Mogućnosti koje donosi digitalna transformacija ostvariće se brže ukoliko se globalna infrastruktura kvaliteta može prilagoditi promociji i korišćenju novih digitalnih tehnologija koje koriste FAIR podatke. Među centralnim komponentama nacionalne i međunarodne infrastrukture kvaliteta je metrologija – nauka o mjerenju, koja već počinje da podržava zahtjeve nove digitalne ekonomije.

Vodeći primjer aktivnosti za podršku digitalnoj transformaciji je rad Međunarodnog komiteta za tegove i mjere (CIPM) na razvoju digitalnog okvira Međunarodnog sistema jedinca (SI). Taj okvir će se zasnivati ​​na predstavljanju Međunarodnog sistema jedinica, uključujući dogovorene formate za osnovne podatke koji obuhvataju vrijednosti, jedinice i nesigurnosti, na osnovu podataka iz SI brošure. To će omogućiti primjenu novih usluga u nacionalnim metrološkim institutima, Međunarodnom birou za tegove i mjere (BIPM) i povezanim organizacijama, koje na najbolji način koriste formate otvorenih podataka, kao i softverske alate i servise koji se nadograđuju na predstavljanje suštine Međunarodnog sistema jedinica (SI). Takve usluge omogućiće dostupnost podataka za analizu, poboljšanje kvaliteta i transparentnosti podataka. Ishod SI Digitalnog Okvira biće primjena nove digitalne aplikacije razvijene u široj metrološkoj zajednici, kao i u istraživačkim disciplinama koje se oslanjaju na Međunarodni sistem jedinica (SI).

Primjena digitalnih mjernih okvira za industriju i potrošače sastavni je dio inkluzivne i pouzdane digitalne transformacije. Inkorporacija digitalnih principa i praksi u dokumentovanju standarda i tehničkih propisa, od samog početka je oblast koju ispituje Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML). Digitalni sertifikat o usklađenosti koji se pridržava FAIR principa dio je ove priče. Digitalna transformacija metrologije može da donese mnoge prednosti društvu. Na primjer, može da ubrza vrijeme izlaska na tržište proizvoda i usluga koji zahtjevaju postupak mjerenja, kao i da smanji kašnjenja povezana sa procesima odobravanja. Zauzvrat, to doprinosi inovacijama, brzini razvoja proizvoda i održivosti.

Za BIPM i OIML, put ka postizanju cilja digitalizacije biće dvojak. Promjenićemo vlastite aktivnosti i usluge, što će zauzvrat obezbijediti digitalne osnove za sve korisnike podataka u metrologiji. To putovanje biće progresivno i očaravajuće i radujemo se što ćemo ga podijeliti sa svim zainteresovanim stranama.

Izvor: World Metrology Day

Napomena: WMD tim nije obavio lekturu prevoda ovih tekstova

[1] Primjenu principa FAIR podataka podržali su 2016. lideri G20 na samitu u Hangzhou. Vidjeti: https://www.go-fair.org