U organizaciji Zavoda za metrologiju i Fakulteta za državne i evropske studije (FDES), 29. septembra 2020. održana je obuka na temu kancelarijskog poslovanja.
Na obuci je predstavljen način obavljanja kancelarijskog poslovanja u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, kao i Uputstvom o načinu obavljanja kancelarijskog poslovanja.

Osim pravnog okvira detaljnije je predstavljeno kancelarijsko poslovanje čija primjena obuhvata: prijem, otvaranje, pregledanje, razvrstavanje, raspoređivanje, evidentiranje, davanje u rad podnesaka, odnosno akata, administrativno-tehničku obradu akata, otpremanje, razvođenje, arhiviranje i čuvanje.

Predstavljeni su i osnovni pojmovi kancelarijskog poslovanja: podnesak, akt, prilog i predmet. Posebna pažnja posvećena je i objašnjenju takozvanog jedinstvenog klasifikacionog znaka koji se određuje prema sadržini materije i prema vremenu nastanka.

Predavač na obuci bio je dekan FDES-a prof. dr Đorđije Blažić, kao i upravna inspektorka I u Odjeljenju upravne inspekcije Ministarstva javne uprave MSc Jovana Nišavić.

Iz Zavoda za metrologiju obuci je prisustvovalo 10 službenika iz Odjeljenja za međunarodnu saradnju, Službe za opšte poslove i finasije i Odjeljenja za dragocjene metale.