Izvještaj o radu Zavoda za metrologiju za 2012. godinu

Izvještaj o radu Zavoda za metrologiju za 2013. godinu

Izvještaj o radu Zavoda za metrologiju za 2014. godinu

Izvještaj o radu Zavoda za metrologiju za 2015. godinu

Izvještaj o radu Zavoda za metrologiju za 2016. godinu

Izvještaj o radu Zavoda za metrologiju za 2017. godinu