Zavod za metrologiju prva je institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj će biti implementiran CAF sistem (Common Assessment Framework),  odnosno zajednički okvir samoprocjene.

CAF predstavlja zajednički okvir interne procjene (samoprocjene) koji je pokretač za proces potpunog poboljšanja unutar samog organizacionog sistema organa i predstavlja alat za upravljanje ukupnim sistemom kvaliteta.

Ciljevi implementacije CAF sistema u institucijama su profesionalizacija javne uprave, uvođenje principa upravljanja ukupnim kvalitetom (TQM) u javnoj upravi, progresivno usmjeravanje ka potpunom ciklusu „planirati-uraditi-provjeriti-sprovoditi”, olakšavanje samoprocjene u javnim organizacijama kako bi se identifikovale aktivnosti unapređenja i olakšavanje učenja na osnovu poređenja sa referentnim vrijednostima (“bench learning”) između organizacija javnog sektora.

Obuka za službenike Zavoda za metrologiju o CAF sistemu organizovana je u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (RESPA) i Centrom za istraživanja u oblasti javne uprave (KDZ) iz  Austrije.

Implementacija CAF sistema  u Zavodu za metrologiju podrazumijeva šestomjesečni rad tima za samoprocjenu, koji će biti sproveden kroz šest interaktivnih radionica i obuka koje će voditi eksperti Regionalne škole za javnu upravu i Centra za istraživanja u oblasti javne uprave.