U Zavodu za metrologiju 6. i 7. marta 2019. održana je druga po redu radionica o CAF sistemu (Common Assessment Framework), odnosno zajedničkom okviru samoprocjene.

CAF sistem podrazumjeva formiranje „self-assesment“ tima u Zavodu za metrologiju koji će do aprila 2019., kroz interaktivne radionice i obuke obaviti samoprocjenu kompletnog poslovanja Zavoda. Tim je sastavljen od predstavnika svih nivoa zaposlenih uključujući i visoki rukovodni kadar.

Zavod za metrologiju prva je institucija državne uprave u Crnoj Gori u kojoj će biti implementiran CAF sistem koji je pokretač za proces poboljšanja unutar organizacionog sistema organa i predstavlja alat za upravljanje ukupnim sistemom kvaliteta.

Ciljevi implementacije CAF sistema u institucijama su profesionalizacija javne uprave, uvođenje principa upravljanja ukupnim kvalitetom (TQM) u javnoj upravi, progresivno usmjeravanje ka potpunom ciklusu „planirati-uraditi-provjeriti-sprovoditi”, olakšavanje samoprocjene u javnim organizacijama kako bi se identifikovale aktivnosti unapređenja i olakšavanje učenja na osnovu poređenja sa referentnim vrijednostima (“bench learning”) između organizacija javnog sektora.

Obuka za službenike Zavoda za metrologiju o CAF sistemu organizovana je u saradnji sa Regionalnom školom za javnu upravu (RESPA) i Centrom za istraživanja u oblasti javne uprave (KDZ) iz Austrije. Predavači na radionici su Philip Parzer iz Centra za istraživanja u oblasti javne uprave (KDZ), kao i Goran Paštrović i Slaven Bukarica iz Regionalne škole za javnu upravu.

Prva CAF radionica odražana je 20. decembra 2018., a sljedeća je predviđena za 8. april 2019.