Jedinica amper (A) dobila je ime po francuskom naučniku Andre Mariju Amperu. Velikom naučniku je na taj način odato priznanje za izuzetan doprinos razvoju elekriciteta i magnetizma. Bavio se značajnim istraživanjima u oblasti matematike, mehanike i fizike. Smatra se osnivačem termodinamike. Njegovo otkriće da žica koja provodi električnu struju može privući ili odbiti drugu žicu pored nje koja takođe provodi električnu struju smatra se revolucionarnim. Amper je takođe formulisao Amperov zakon elektromagnetizma i dao najbolju definiciju električne struje svoga vremena.