Predstavnica Zavoda za metrologiju Alina Musić pratila je panel diskusiju na temu ,,5G u Crnoj Gori: zašto su milisekunde važne?” koju je 21. septembra 2021. organizovao Crnogorski Telekom.

Učesnici panela bili su direktor sektora za digitalnu transformaciju u Crnogorskom Telekomu Dušan Banović, direktor Agencije za elektronske komunikacije Darko Grgurović, državna sekretarka u Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija Marina Banović i Boris Drilo, direktor sektora tehnike i informacionih tehnologija u Hrvatskom Telekomu.

Predstavnik Crnogorskog Telekoma Dušan Banović istakao je da je u junu 2021. Crnogorski Telekom uspješno testirao 5G mrežu u Crnoj Gori, u realnim uslovima, u dvije bazne stanice u Beranama i u Bijelom Polju. Testne bazne stanice, kako je objašnjeno, puštene su u rad na frekvenciji od 2,1 GHz. Banović je dodao i da je obavljeno ispitivanje nivoa elektromagnetnog polja, kao i da će biti obavljena testiranja i ispitivanja na većim frekvencijama.

Direktor Agencije za elektronske komunikacije Darko Grgurović rekao je da se u posljednjih par godina sprovode intenzivne aktivnosti za uspostavljanje 5G tehnologije, a Agencija za elektronske komunikacije priprema planove korišćenja frekventnih opsega, kao i sprovođenje aukcijskog nadmetanja.

Iz Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija saopšteno je da je u toku priprema Strategije digitalne transformacije za period 2022-2026, kao i razvoj velikog broja elektronskih usluga.

Pripremljena je, kako je naglašeno na panelu, i Strategija za sprovođenje 5G mreže u saradnji sa stručnjacima iz inostranstva i sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Planirano je i da se uradi stručna studija uticaja 5G baznih stanica na stanovništvo i okolinu.

Shodno tome, poseban akcenat stavljen je na uticaj i rizik koji 5G tehnologija može izazvati na zdravlje ljudi, jer se, kako je navedeno, u svijetu javlja otpor i zabrinutost stanovništva.

Zaključak, istaknuto je, dosadašnjih naučnih istraživanja je da 5G tehnologija nema negativan uticaj, ukoliko je emisija elektromagnetnog polja u okviru propisanih graničnih vrijednosti, a rezultati mjerenja u Crnoj Gori višestruko su niži od propisanih graničnih vrijednosti, zaključeno je na panelu.

Komercijalna primjena 5G tehnologije u Crnoj Gori, kako je navedeno, trebalo bi da počne do kraja 2022.

Do sada je, kako je istaknuto, 25 država Evropske unije pustilo u rad 5G mrežu, a u svijetu je do juna 2021. uspostavljeno 185 5G mreža.