Direktorica Zavoda za metrologiju Gordana Bajić i predstavnik Crne Gore u EURAMET Tehničkom komitetu za dužinu (TC-L) Tomo Božović prisustvovali su radionicama u organizaciji Evropskog udruženja nacionalnih metroloških instituta (EURAMET) i Direkcije za mere i dragocene metale. Radionice iz oblasti dimenzione metrologije održane su 16. i 17. maja 2023. u Beogradu u Srbiji.

Radionica o Projektu metrološke sljedivosti kontaktnih sondi i igala (PROBETRACE 18RPT01-RMG01 – Traceability for contact probe and stylus instrument measurements) organizovana je povodom zatvaranja istoimenog projekta koji je počeo 2019. Projekat se odnosio na istraživanje novih metoda mjerenja površine i oblika proizvoda, kao važnih karakteristika proizvodnog procesa i kontrole kvalitete obrade. Najnovije metode za mjerenje površinske hrapavosti i oblika objasnili su predstavnici laboratorija iz Hrvatske (FSB), Turske (UME TUBITAK), Italije (INRIM), Bugarske (BIM), Srbije (DMDM), Portugala (PT), Poljske (GUM) i Egipta (NIS).

Druga radionica bila je posvećena Evropskoj metrološkoj mreži za naprednu proizvodnju (EMN for advanced manufacturing) koja je identifikovana kao jedna od ključnih tehnologija za više industrijskih grana. Napredna proizvodnja, kako je objašnjeno, zahtijeva nove i poboljšane metrološke metode kako bi se obezbijedio kvalitet proizvodnih procesa. Razvoj ove Metrološke mreže podržan je projektom u okviru Evropskog metrološkog programa za inovacije i istraživanja. Predavači na ovoj radionici bili su predstavnici njemačkog (PTB) i turskog (UME) nacionalnog metrološkog instituta, a doprinos  u radu dao je i službenik EURAMET-a nadležan za izgradnju kapaciteta.

Program radionica osmišljen je za 13 država Evropske unije, kao i za države kandidate za članstvo koje mogu sagledati potencijalna unapređenja metrološke infrastrukture kroz učešće u Evropskim metrološkim mrežama. Radionicama je prisustvovalo više od 20 predstavnika evropskih nacionalnih metroloških instituta, proizvodnih kompanija i akreditovanih laboratorija.