U Sektoru za ovjeravanje mjerila vrše se poslovi koji se odnose na: prvo, redovno i vanredno ovjeravanje mjerila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja, opšte bezbjednosti, imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i saobraćaja, kao i provjere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mjernih posuda; utvrđivanje ispunjenosti uslova za davanje ovlašćenja za vršenje poslova za pripremu mjerila za ovjeravanje; razvijanje, uspostavljanje i primjenu metoda ispitivanja količina prethodno upakovanih proizvoda; davanje stručnog mišljenja iz oblasti zakonske metrologije; vođenje baze podataka o ovjerenim mjerilima; pripremu stručne osnove za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije; izvršavanje poslova vezanih za uvođenje sistema kvaliteta i dr.

KONTAKT

Pomoćnik direktorice:

Zoran Ćetković
tel: +382 20 601 360
+382 20 601 361
fax: +382 20 634 651
e-mail:  zoran.cetkovic@metrologija.gov.me