“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,
Zetskih vladara bb, Podgorica

Broj rješenja: 330-213/2017-4  
Datum donošenja rješenja: 28.12.2017.
Rok važenja rješenja: 28.12.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm.

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,
Put X Hercegovačke br. 3, Herceg Novi

Broj rješenja: 330-87/2017-4
Datum donošenja rješenja: 29.05.2017.
Rok važenja rješenja: 29.05.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
 • vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,
Trg Sunca bb, Budva

Broj rješenja: 330-203/2017-4
Datum donošenja rješenja: 22.12.2017.
Rok važenja rješenja: 22.12.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
 • vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“Controlmatic” d.o.o,
Sutorina bb, Igalo, Herceg Novi

Broj rješenja: 0904-1588/4 
Datum donošenja rješenja: 19.07.2016.
Rok važenja rješenja: 19.07.2019.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje vodomjera

“LIBRO” d.o.o,
Kočani bb, Nikšić

Broj rješenja: 330-81/2017-4
Datum donošenja rješenja: 31.05.2017.
Rok važenja rješenja: 31.05.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
 • vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“Vagar” d.o.o,
Goce Delčeva 11, Podgorica

Broj rješenja: 01-430/5
Datum donošenja rješenja: 22.03.2016.
Rok važenja rješenja: 22.03.2019.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • tegova klase tačnosti M2 od 100 g do 20 kg;
 • vaga klase tačnosti (I) maksimalnog mjerenja do 200 g čiji podjelajk „d“ ima vrijednost 0,01 mg < d < 1 mg;
 • vaga klase tačnosti (II) maksimalnog mjerenja do 5 kg čiji podjeljak „d“ ima vrijednost 1 mg < d < 0,1 g;
 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 60.000 kg;
 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja preko 60.000 kg pri čemu je preduzeće “Vagar” d.o.o prilikom pregleda dužno obezbijediti 20.000 kg ovjerenih etalonskih tegova klase tačnosti M1;
 • automatskih i poluautomatskih vaga uključujući i vaga na transportnoj traci.

“Libela” d.o.o,
Save Kovačevića 149, Podgorica

Broj rješenja: 330-43/2017-4  
Datum donošenja rješenja: 13.03.2017.
Rok važenja rješenja: 13.03.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • u radnim prostorijama LIBELA d.o.o, vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 2 000 kg;
 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 100 000 kg, na mjestu ugradnje;
 • poluautomatskih i automatskih vaga, na mjestu ugradnje;
 • vaga na transportnoj traci, na mjestu ugradnje.

“Shollex Data System” d.o.o,
Meše Selimovića 10, Podgorica

Broj rješenja: 0904-2169/3
Datum donošenja rješenja: 11.10.2016.
Rok važenja rješenja: 11.10.2019.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 10 000 kg;
 • automatskih i poluautomatskih vaga, uključujući i vage na transportnoj traci.

“Amo” d.o.o,
Mirka Vešovića 38, Podgorica

Broj rješenja: 330-2/2017-3
Datum donošenja rješenja: 31.01.2017.
Rok važenja rješenja: 31.01.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema takismetara za ovjeravanje

“Žar-Ex Tours” d.o.o,
Veljka Vlahovića br. 9/3, Budva

Broj rješenja: 330-98/2017-4
Datum donošenja rješenja: 26.06.2017.
Rok važenja rješenja: 26.06.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema takismetara za ovjeravanje

“M-Trace” d.o.o,
ul. Vojislavljevića bb, Podgorica

Broj rješenja: 0904-1132/4
Datum donošenja rješenja: 17.05.2016.
Rok važenja rješenja: 17.05.2019.

Domen ovlašćenja

Priprema takismetara za ovjeravanje.

“Tahoservis Perović” d.o.o,
Donja Gorica bb, Podgorica

Broj rješenja: 330-122/2017-4
Datum donošenja rješenja: 18.07.2017.
Rok važenja rješenja: 18.07.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema takismetara za ovjeravanje.

“Tehnopetrol” d.o.o,
Ulica 4. Jula br. 60, Podgorica

Broj rješenja: 330-34/2017-3
Datum donošenja rješenja: 07.03.2017.
Rok važenja rješenja: 07.03.2017.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
 • sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa, najvećeg protoka do 50 L/min, na mjestu upotrebe.

“Petrol Servis” d.o.o,
Tabačina 543, Kotor

Broj rješenja: 330-21/2017-4
Datum donošenja rješenja: 27.02.2017.
Rok važenja rješenja: 27.02.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
 • sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa, najvećeg protoka do 50 L/min, na mjestu upotrebe.

– – – – –

Broj rješenja: 330-39/2018-4
Datum donošenja rješenja: 03.04.2018.
Rok važenja rješenja: 03.04.2021.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje mjernih sistema na autocistijernama i stabilnih mjernih sistema za tečna goriva.

“Nedeljković” d.o.o,
Ljubotinskih junaka 27, Podgorica

Broj rješenja: 330-16/2017-4
Datum donošenja rješenja: 17.02.2017.
Rok važenja rješenja: 17.02.2020.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
 • sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa, najvećeg protoka do 50 L/min, na mjestu upotrebe.

“PETROL M&D SERVIS” d.o.o,
Dub bb, Kotor

Broj rješenja: 330-147/2018-4
Datum donošenja rješenja: 23.10.2018.
Rok važenja rješenja: 23.10.2021.

Domen ovlašćenja

Priprema za ovjeravanje:

 • automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima (sondi), dužine do 3000 mm sa pokretnim elementom za direktnu detekciju nivoa tečnosti