Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu vodomjera za ovjeravanje

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o, 
Zetskih vladara bb, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/21-1876/4  * 002-328/21-1876/6
Datum donošenja rješenja: 13.04.2021. * 13.06.2022.
Rok važenja rješenja: 13.04.2024. * 13.06.2025.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm.
– vertikalnih vodomjera nazivnih prečnika DN (13 do 20) mm.

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o, 
Put X Hercegovačke br. 3, Herceg Novi

Broj rješenja: 002-328/23-7175/4
Datum donošenja rješenja: 07.12.2023.
Rok važenja rješenja: 07.12.2026.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm.

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,
Trg Sunca bb, Budva

Broj rješenja: 009-328/20-4343/6
Datum donošenja rješenja: 11.01.2021.
Rok važenja rješenja: 11.01.2024.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
– vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“LIBRO” d.o.o, 
Kočani bb, Nikšić

Broj rješenja: 330-81/2017-4
Datum donošenja rješenja: 31.05.2017.
Rok važenja rješenja: 31.05.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
– vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“CMC Group” d.o.o, 
Sutorina bb, Igalo, Herceg Novi

Broj rješenja: 002-328/22-10783/4
Datum donošenja rješenja: 05.10.2022.
Rok važenja rješenja: 05.10.2025.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vodomjera za hladnu vodu prečnika DN (13 do 40) mm.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu taksimetara za ovjeravanje

“Amo” d.o.o,
Mirka Vešovića 38, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/23-450/2
Datum donošenja rješenja: 02.02.2023.
Rok važenja rješenja: 02.02.2026.

Domen ovlašćenja

Priprema takismetara za ovjeravanje

“Žar-Ex Tours” d.o.o,
Veljka Vlahovića br. 9/3, Budva

Broj rješenja: 330-98/2017-4
Datum donošenja rješenja: 26.06.2017.
Rok važenja rješenja: 26.06.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema takismetara za ovjeravanje

“M-Trace” d.o.o,
Lješkopoljska br. 62, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/22-6905/4
Datum donošenja rješenja: 15.04.2022.
Rok važenja rješenja: 15.04.2025.

Domen ovlašćenja
Priprema takismetara za ovjeravanje.

“Tahoservis Perović” d.o.o,
Donja Gorica bb, Podgorica

Broj rješenja: 330-122/2017-4
Datum donošenja rješenja: 18.07.2017.
Rok važenja rješenja: 18.07.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema takismetara za ovjeravanje.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjerila mase za ovjeravanje

“Vagar” d.o.o,
Goce Delčeva 11, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/22-5634/4
Datum donošenja rješenja: 06.04.2022.
Rok važenja rješenja: 06.04.2025.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– tegova klase tačnosti M2 od 100 g do 20kg;
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) do 60 000 kg i do 100 000 kg uz uslov obezbjeđenja 20 000 kg etalonskih tegova klase tačnosti M1;
– automatskih i poluautomatskih vaga, uključujući i vage na transportnoj traci.

“Libela” d.o.o,
Save Kovačevića 149, Podgorica

Broj rješenja: 012-328/23-18524/4
Datum donošenja rješenja: 21.04.2023.
Rok važenja rješenja: 21.04.2026.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 2 000 kg, u radnim prostorijama LIBELA d.o.o, Podgorica, Bulevar Save Kovačevića br.149, Podgorica
– vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 100 000 kg, na mjestu ugradnje
– poluautomatske i automatske vage na mjestu ugradnje
– vage na transportnoj traci na mjestu ugradnje

“Shollex Data System” d.o.o,
Meše Selimovića 10, Podgorica

Broj rješenja: 330-344/2019-3
Datum donošenja rješenja: 22.10.2019.
Rok važenja rješenja: 22.10.2022.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 2000 kg.

“Libela MNE” d.o.o,
Selme Maljević 36, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/21-5462/3
Datum donošenja rješenja: 08.07.2021.
Rok važenja rješenja: 08.07.2024.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 2 000 kg, u radnim prostorijama LIBELA MNE d.o.o, Podgorica, Selme Maljević br.36, Podgorica;
– vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 100 000 kg, na mjestu ugradnje;
– poluautomatske i automatske vage na mjestu ugradnje;
– vage na transportnoj traci na mjestu ugradnje.

“Fiskas” d.o.o,
Milana Kuča b.b., Podgorica

Broj rješenja: 002-328/22-9018/4
Datum donošenja rješenja: 18.07.2022
Rok važenja rješenja: 18.07.2025

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 2000 kg;
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 10000 kg na mjestu ugradnje.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu sprava za mjerenje tečnih goriva i sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa za ovjeravanje

“Tehnopetrol” d.o.o,
Ulica 4. Jula br. 60, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/23-1071/3
Datum donošenja rješenja: 21.03.2023.
Rok važenja rješenja: 21.03.2026.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa.

“Petrol Servis” d.o.o,
Tabačina 543, Kotor

Broj rješenja: 002-328/23-1008/2
Datum donošenja rješenja: 28.02.2023.
Rok važenja rješenja: 28.02.2026.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa.

“Nedeljković” d.o.o,
Ljubotinskih junaka 27, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/23-663/4
Datum donošenja rješenja: 13.03.2023.
Rok važenja rješenja: 13.03.2026.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjernih sistema za tečnosti koje nijesu voda za ovjeravanje

“Petrol Servis” d.o.o,
Tabačina 543, Kotor

Broj rješenja: 330-39/2018-6
Datum donošenja rješenja: 26.04.2021.
Rok važenja rješenja: 26.04.2024.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje mjernih sistema na autocistijernama i stabilnih mjernih sistema za tečna goriva.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima za ovjeravanje

“PETROL M&D SERVIS” d.o.o,
Tabačina bb, Kotor

Broj rješenja: 002-328/21-7913/3
Datum donošenja rješenja: 25.10.2021.
Rok važenja rješenja: 25.10.2024.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima (sonde) sa pokretnim elementima za direktnu detekciju nivoa tečnosti.

“NEDELJKOVIĆ” d.o.o,
Ljubotinskih junaka 27, Podgorica

Broj rješenja: 002-328/21-8180/3
Datum donošenja rješenja: 22.11.2021.
Rok važenja rješenja: 22.11.2024.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima (sonde), dužine do 3000 mm sa pokretnim elementima za direktnu detekciju nivoa tečnosti.

“UNA SAFETY AND SERVICE” ” d.o.o,
Tivat

Broj rješenja: 012-328/23-1876/4
Datum donošenja rješenja: 18.04.2023.
Rok važenja rješenja: 18.04.2026.

Domen ovlašćenja
Priprema:
– etilometara za ovjeravanje (pregled upotrebom vlažnog termostatskog simulatora (kalibratora)).