Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu vodomjera za ovjeravanje

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o, 
Zetskih vladara bb, Podgorica

Broj rješenja: 330-213/2017-4  
Datum donošenja rješenja: 28.12.2017.
Rok važenja rješenja: 28.12.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm.

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o, 
Put X Hercegovačke br. 3, Herceg Novi

Broj rješenja: 330-87/2017-4
Datum donošenja rješenja: 29.05.2017.
Rok važenja rješenja: 29.05.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“Vodovod i kanalizacija” d.o.o,
Trg Sunca bb, Budva

Broj rješenja: 330-203/2017-4
Datum donošenja rješenja: 22.12.2017.
Rok važenja rješenja: 22.12.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
– vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“LIBRO” d.o.o, 
Kočani bb, Nikšić

Broj rješenja: 330-81/2017-4
Datum donošenja rješenja: 31.05.2017.
Rok važenja rješenja: 31.05.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– horizontalnih vodomjera nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm;
– vertikalnih vodomjera nazivnih protoka do 1,5 m3/h, DN (13 do 20) mm.

“CMC Group” d.o.o, 
Sutorina bb, Igalo, Herceg Novi

Broj rješenja: 330-265/2019-4
Datum donošenja rješenja: 25.07.2019.
Rok važenja rješenja: 25.07.2022.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje vodomjera za hladnu vodu nazivnih protoka do 10 m3/h, DN (13 do 40) mm.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu taksimetara za ovjeravanje

“Amo” d.o.o,
Mirka Vešovića 38, Podgorica

Broj rješenja: 009-328/20-282/4
Datum donošenja rješenja: 31.01.2020.
Rok važenja rješenja: 31.01.2023.

Domen ovlašćenja

Priprema takismetara za ovjeravanje

“Žar-Ex Tours” d.o.o,
Veljka Vlahovića br. 9/3, Budva

Broj rješenja: 330-98/2017-4
Datum donošenja rješenja: 26.06.2017.
Rok važenja rješenja: 26.06.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema takismetara za ovjeravanje

“M-Trace” d.o.o,
ul. Branka Ćopića br. 1, Podgorica

Broj rješenja: 330-157/2019-4
Datum donošenja rješenja: 08.05.2019.
Rok važenja rješenja: 08.05.2022.

Domen ovlašćenja
Priprema takismetara za ovjeravanje.

“Tahoservis Perović” d.o.o,
Donja Gorica bb, Podgorica

Broj rješenja: 330-122/2017-4
Datum donošenja rješenja: 18.07.2017.
Rok važenja rješenja: 18.07.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema takismetara za ovjeravanje.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjerila mase za ovjeravanje

“Vagar” d.o.o,
Goce Delčeva 11, Podgorica

Broj rješenja: 330-129/2019-4
Datum donošenja rješenja: 25.03.2019.
Rok važenja rješenja: 25.03.2022.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– tegova klase tačnosti M2 od 100 g do 20kg;
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) do 60000 kg i do 100000 kg uz uslov obezbjeđenja 20000 kg etalonskih tegova klase tačnosti M1;
– automatskih i poluautomatskih vaga, uključujući i vage na transportnoj traci.

“Libela” d.o.o,
Save Kovačevića 149, Podgorica

Broj rješenja: 330-43/2017-4
Datum donošenja rješenja: 13.03.2017.
Rok važenja rješenja: 13.03.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– u radnim prostorijama LIBELA d.o.o, vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 2 000 kg;
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) i (IIII) maksimalnog mjerenja do 100 000 kg, na mjestu ugradnje;
– poluautomatskih i automatskih vaga, na mjestu ugradnje;
– vaga na transportnoj traci, na mjestu ugradnje.

“Shollex Data System” d.o.o,
Meše Selimovića 10, Podgorica

Broj rješenja: 330-344/2019-3
Datum donošenja rješenja: 22.10.2019.
Rok važenja rješenja: 22.10.2022.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– vaga sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (III) maksimalnog mjerenja do 2000 kg.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu sprava za mjerenje tečnih goriva i sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa za ovjeravanje

“Tehnopetrol” d.o.o,
Ulica 4. Jula br. 60, Podgorica

Broj rješenja: 009-328/20-1299/4
Datum donošenja rješenja: 18.03.2020.
Rok važenja rješenja: 18.03.2023.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa, na mjestu upotrebe.

“Petrol Servis” d.o.o,
Tabačina 543, Kotor

Broj rješenja: 330-328/20-543/4
Datum donošenja rješenja: 25.02.2020.
Rok važenja rješenja: 25.02.2023.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa, najvećeg protoka do 50 L/min, na mjestu upotrebe.
– – – – –
Broj rješenja: 330-39/2018-4
Datum donošenja rješenja: 03.04.2018.
Rok važenja rješenja: 03.04.2021.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje mjernih sistema na autocistijernama i stabilnih mjernih sistema za tečna goriva.

“Nedeljković” d.o.o,
Ljubotinskih junaka 27, Podgorica

Broj rješenja: 009-328/20-1056/3
Datum donošenja rješenja: 04.03.2020.
Rok važenja rješenja: 04.03.2023.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa na mjestu upotrebe.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu mjernih sistema za tečnosti koje nijesu voda za ovjeravanje

“Petrol Servis” d.o.o,
Tabačina 543, Kotor

Broj rješenja: 330-21/2017-4
Datum donošenja rješenja: 27.02.2017.
Rok važenja rješenja: 27.02.2020.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– sprava za mjerenje tečnih goriva, najvećeg protoka do 200 L/min, na mjestu upotrebe;
– sprava za mjerenje tečnog naftnog gasa, najvećeg protoka do 50 L/min, na mjestu upotrebe.
– – – – –
Broj rješenja: 330-39/2018-4
Datum donošenja rješenja: 03.04.2018.
Rok važenja rješenja: 03.04.2021.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje mjernih sistema na autocistijernama i stabilnih mjernih sistema za tečna goriva.

Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima i postupku ovlašćivanja lica za pripremu automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima za ovjeravanje

“PETROL M&D SERVIS” d.o.o,
Dub bb, Kotor

Broj rješenja: 330-147/2018-4
Datum donošenja rješenja: 23.10.2018.
Rok važenja rješenja: 23.10.2021.

Domen ovlašćenja
Priprema za ovjeravanje:
– automatskih mjerila nivoa tečnosti u nepokretnim rezervoarima (sondi), dužine do 3000 mm sa pokretnim elementom za direktnu detekciju nivoa tečnosti.